Mga Matahom nga Pulong Binisaya

Photo Courtesy: This is Cebu FB page

Nag-ALINDASAY ko
Dihang akong nadunggan BANSAGON mo
Mipakita na lang ang BIDLISIW sa adlaw
Sama na ko sa manok nga nagDANGUYNGOY sa wa’y tu’og.

NagDAHOM ko nga kadlawon pa
Apan dihang migimaw ang kahayag tunga-tunga sa GIHAY sa kurtina
Ako nang nadungog ang pagsugod sa HAGAWHAW sa mga silingan.

HAGIP-OT ang atong panahong duha
Hangtod karon maHANDURAW ko pa ang kasadya ta
Usahay magHINUKLOG ako 
Paghandom sa HUDYAKA nga gisaw-an ta.

Ako gihapong makita imong KAANYAG
Nga nagpabilin sa akong KAHILADMAN
KAHINAM kaniadto dili matupngan
Bisan pa hangtod sa KAPUNAWPUNAWAN
ug sa KINAUYOKAN sa akong dughan.

Dili nako igsapayan ang oras sa atong KULUKABILDO
Baya, MABULOKON kadto.
MUGNA sa atong pagsinabtanay
NABATYAGAN nako…PAG-AMOMA mo.

Sama ako anaa sa PANGANOD
PANUMDOMAN usahay makalimtan
tungod sa pagSANDUROT sa kahigayonan.
SAPUPO nako imong pag-atiman
Ug giSILSIL ko na kini sa akong alimpatakan.

SUKWAHI sa akong pagtoo
TULUMANON ra diay nimo ang tanan
TUNHAY ka gyod nga nagserbisyo…

Salamat Nurse!

Original post: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1055194441254148&id=100002908060037

Advertisements

CEBUANO 101: The Cebuano Language Sentence Structure

Writing in active voice is a must for news. It means, our sentences in the news should follow the Subject-Verb-Object order. It’s not only that the S-V-O format makes our sentences shorter, it also identifies first the doer of the action.

In some local broadcast news that i have been monitoring, the writers are trying to follow the S-V-O format for their Cebuano newscast programs. So, some of the lines in the newscast would go like these:

Kapolisan mosikop sa mga kawatan….” (Kapolisan is the Subject;  mosikop is the Verb; mga kawatan is the Object.)

Mayor Tomas Osmena mopaguba sa gitukod nga edipisyo sa Cebu Provincial Police Office…”

If you have notice (as you read aloud) the subject of the sentences above would seemed the recipient of the action instead of being the doer of the action. Though, the subject is properly situated before the verb.

The reason for this awkward tone when reading Cebuano sentences like above is simply our language doesn’t work like that. Cebuano language is said “predicated“. I don’t know exactly how to explain what is predicated but i understand it refers to the verb and the object in the predicate.

Maybe this explains–the Cebuano language always start with a verb not a subject. Thus, it follows the Verb-Subject-Object order. See translation samples below:

(English) I am going to the Carbon Market. (S-V-O format)

(Cebuano) Moadto ko sa Carbon Market. (V-S-O format)

WRONG : (Cebuano) Ako moadto sa Carbon Market (S-V-O format)

The last translation follows the English grammar S-V-O (active voice) format. However, if you read the sentence it sounded very awkward.

Read aloud the first Cebuano translation (V-S-O format) and you’ll sound natural and filled with action. So, why should we force the S-V-O format for our Cebuano sentences? English grammar is not the mother of all languages that we should base our own language.

We’re not unique on this matter because the Korean language has place the verb at the end of its sentences. Busa, padayon ko nga mogamit sa V-S-O format. 🙂