Panaad nga Makababaye


(republished from my Facebook note on March 15, 2011 at 2:22 pm under the series “Panultihon sa Buwan sa Kababayen-an”)


Gimahal ko ang BABAYE,

Natingban sa akong pagmahal,

Inahan sa akong mga liwat,

Gihangop ug gitabangan

Aron kusgan, kugihan ug madungganon.

Tungod sa akong paghigugma kanimo,

Sundon nako ang imong gusto,

Ug sa akong mga ginikanan,

Tumanon nako ang lagda sa eskwelahan

Tumanon nako ang akong bulohaton

Isip lalakeng nagmahal sa babaye:

Magsilbi, magtoon ug mag-alagad

Sa tumang kahangop,

Akong ihalad ang akong kinabuhi,

Mangandoy, magkugi

Alang sa babayeng gimahal.

(translated from the new revised version of “Panatang Makabakayan”)

Advertisements

4 thoughts on “Panaad nga Makababaye

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s