“Ang BABAYE! (bow!)”


(republished from my Facebook note on November 11, 2010 at 2:22 pm under the series “Panultihon sa Buwan sa Kababayen-an”)

Ang BABAYE! (bow!): Ang babaye usa ka ispisyal nga linalang;

Kon imong dayegon, ikaw ingnon BAKAKON!;

Kon di’ nimo tagdon, ikaw ingnon WAY SILBI!;

Kon siya nagsulti, ikaw PAPAMINAWON GYOD!;

apan  kon igo ka lang maminaw, ikaw gusto PASULTIHON!;

Kon imong HAGKAN, ikaw ingon DILI GENTLEMAN!;

kon di’ sab ko mohalok, ikaw ingnon DILI LALAKE!;

kon imong TUMANAN sa tanan; ikaw ingnon SUNOD-SUNORAN!;

kon di’ sab nimo SUNDON, ikaw ingnon DILI MASINABOTON!;

ang babaye SIMPLE, apan HASOL;

LIBOG apan MAANYAG;

Mao kana ang babaye–

usa ka di’ masabtan nga linalang ning kalibotan.

Ang BABAYE!


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s