“NASUDNONG LANGGAM” (contributed by Erik Abella)


O haring agila hain ka na man,Philippine Eagle

Ipakita na kanamo ang imong kaliwatan

Kay sa tanang katawhan ikaw na ang giila,

Nga maoy nasudnong langgam,

I’nay ang langgam nga maya.

Angayan ka gyong himoong nasudnong langgam,Philippine Eagle-2

Tungod sa imong gidak-on ug kaambungan

Kay ang imong gidak-on nagkahulugan

Nga ang problema sa nasod,

Madaog gyud ug mapas-an.

Apan gibati ko gyod ang kaguol nga walay sama,Philippine Eagle-3

Kay gipuril na man ang dagkong kalasangan

Nga ma’oy hinungdan sa akong kabalaka,

Nga tingali ug dili na mahibalik, ang imong gingharian.

Buot ko unta ikawng tabangan,Philippine Eagle-4

O among nasudnong langgam

Nga ang imong gingharian magpabilin,

Ug sa umaabot dili gyod mapukan.

Apan wala na ako’y mahimo,

Kay gikaingin na man ang kabukiran

Busa Ginoo nalang ang mag-igo,

Sa pagbanhaw sa imong kalibutan.

Maong tungod sa akong nasayran nga naupaw na ang kabukirian,

Sa hilom ako intawon nakatuaw

Pagkaalaot sa atong kalanggaman,

Nga sa ilang pinuy-anan intawon gihidlaw.

Busa mga higala hangyuon ko kamo,

Ibalik ta ang katahom sa atong kapupud-an

Nga kon sud-ongon sama gyod sa kaniadto,

Haron mabalik na pagsanay ang atong kalanggaman.

Advertisements

2 thoughts on ““NASUDNONG LANGGAM” (contributed by Erik Abella)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s